Mērīšana un projektēšana

Mērīšana, analīze un pareizu iekārtu izvēle

Cik daudz un kādā kvalitātē jums ir nepieciešams gaiss vai vakuums?
Kāds ir faktiskais un plānotais elektroenerģijas patēriņš?
Cik daudz naudas noplūdes dēļ “aizlido gaisā”?

Zināt ir labāk nekā tikai pieļaut! Precīza patērētā gaisa daudzuma noteikšana
var atklāt lielu jūsu investīciju un enerģijas taupīšanas potenciālu. Tāpēc
lēmumi jāpieņem, pamatojoties uz tikai faktiem. Tātad vispirms faktu analīze
un tikai pēc tam – risinājums!

 

Projektēšana un dokumentācijas sagatavošana iekārtas uzstādīšanai

  • Iekārtas uzstādīšana esošajā vai plānotā telpā.
  • Iekārts izvietošana, ņemot vērā turpmāko uzturēšanu un remontu.
  • Dzesēšanas, apkures un ventilācijas izdevumu aprēķināšana.
  • Elektrības kabeļu, cauruļvadu, kondensāta līnijas aprēķināšana.

 

 

65% bojājumu nākotnē, iespējams, radīsies iekārtunepareiza izvietojuma dēļ!