Gāzes iekārtas

 

●Dabasgāze
●Metāns (СН4)
●Biogāze
●Poligona gāze
●Pirolīzes gāze
●Slāpeklis
●Ūdeņradis
●Oglekļa dioksīds (СО2)
●Sašķidrinātās ogļūdeņražu gāze (LPG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNG (saspiestā naturālā gāze) izmanto CNG strādājošo transportlīdzekļu uzpildīšanai. Degvielas uzpildes stacijas CNG notiek dabiskās gāzes saspiešana ar kompresoru, ja spiediens ir no 0,02 līdz 0,2 bar (neliela privātā gāzes stacija) līdz 200 – 250 bar, ko izmanto rezervuāru un transportlīdzekļu uzpildīšanai.

Ir divas dažādas CNG stacijas. Lēna pildījuma stacija tieši izmanto saspiestu gāzi, lai uzpildītu mašīnu ar CNG tvertni. Šī tehnoloģija tiek piemērota transportlīdzekļiem, kurus izmanto neregulāri.

Ātrās uzpildes stacijā kompresors nosūta saspiestu gāzi rezervuārā. Dabiskās gāzes saspiešanu un nosūtīšanu rezervuārā veic pirms mašīnas uzpildīšanas, rezervuārs pastāvīgi piepildīts un gatavs uzpildīšanai. Šī tehnoloģija tiek izmantota plašākā mērogā transportlīdzekļiem un sabiedriskajām uzpildes stacijām.